LOVE בירוקה – כפר סבא

תיאור

תיאור

בעקבות הצלחת פרויקט ניצנים החברה ממשיכה ביזמות פרטית נוספת לבניית 114 יח' של שלושה ושלושה וחצי חדרים, מרפסות בגודל 14מ מחסנים וחנייה תת קרקעית – בשלבי היתרים מתקדמים – תחילת שיווק – נמכר  – צפי לסיום ולמסירה – יולי 2020