בית חולים לילדים בתל השומר

תיאור

תיאור

בית חולים לילדים בתל השומר – תוספת של 3 קומות של עשרת אלפים מ' הכוללות קומות טיפולים, חדרי  אשפוז וטיפול נמרץ. העבודה תוך כדי פעילות שוטפת של בית החולים וכן מחלקות רגישות נמסר בשנת 2015.