ביתן 25 תל השומר

תיאור

תיאור

המבנה המקורי נבנה בשנות השלושים של המאה הקודמת בתקופת המנדט הבריטי בישראל.
המבנים ממוקמים בתוך מתחם בית החולים תל השומר.
חלק מהעבודות נעשו תוך כדי פעילות שוטפת של בית החולים.

המזמין: עריית רמת גן, א.ש.ל , בית החולים תל השומר