4565*

מסחר ומשרדים

פדלון לבניה מתמחה בבניית בנייני משרדים ומסחר מהחדשניים והעדכניים ביותר בישראל, כולל התייחסות לנושא של בנייה ירוקה וחיסכון אנרגטי. שיטת המיני מקסי שהקבוצה פיתחה מתבססת על מודל משרדים בגדלים משתנים ברמת גמר מלא, דבר החוסך ללקוחות הקצה זמן ועלויות נוספות.

כתובת משרדי החברה

בואו נדבר