4565*

מלונאות ומעונות סטודנטים

פדלון לבניה בנתה בשנים האחרונות עשרות אלפי מ"ר של מלונות ומעונות סטודנטים ברמת מוצר מוגמר.

כתובת משרדי החברה

בואו נדבר