4565*

בתי חולים

פדלון לבניה מתמחה בהנדסה מורכבת ובמסגרת כך בנתה מחלקות שונות פעילות בבתי חולים ברחבי הארץ.

כתובת משרדי החברה

בואו נדבר