בן יהודה

תיאור

תיאור

בניין בוטיק מיוחד במרכז תל אביב נמסר בהצלחה 2016